Klubben tilbyr to ungdomsgrupper fra høsten 2018 på Oslo Klatresenter

 

Klatring for ungdom fra 10 år – Onsdager kl. 17.00 – 18.30
Denne gruppen er ment som en sosial arena for unge med interesse- eller begynnende interesse for klatring. Vi har fokus på å skape og videreutvikle en felles klatreglede. Treningene vil foregå ukentlig med faste tidspunkt og faste instruktører, som vil bidra med aktivisering og motivering av deltakerne. Dette er en gruppe for de som ikke har erfaring fra før, og for de som ønsker å lære mer om klatreaktivitet.

På gruppen vil deltagerne få prøve tauklatring, i form av klatring og sikring på topptau eller led, klatring med autobelay og buldring. Oslo Klatresenter har også en høydeløype det kan være aktuelt å prøve ut. Det er også gode muligheter for å lære mer om hvordan bli bedre til å klatre. Vi har likevel ikke noe spesielt fokus på trening, prestasjon eller konkurranse. Her er det ingen krav om å kunne sikre fra før. Maks 12 deltakere og 2 instruktører.

Tidspunkt: Onsdager 17.00 – 18.30. Oppstart i uke 34 for høstsemesteret.
Gruppen følger skoleruta i Oslo kommune, og det er derfor ikke klatring i uke 40 (høstferie).

Treningsgruppe for ungdom fra 10 år – Tirsdager kl. 17.00 – 18.30

Denne gruppen er ment for de som har klatret noe fra før, og gjerne ønsker å bli bedre. Det er fordel om deltagerne har erfaring fra organisert klatring fra før, og vet litt om hva dette går ut på. Fokus er på bevegelse, teknikk og å skape et godt sosialt miljø innad i gruppen. Vi i Oslo Klatreklubb erfarer at en del barn og ungdom kan være veldig motivert og interessert i å bli bedre til å klatre, uten at det finnes noe godt tilbud til dem. Denne gruppa er ment å fylle et slikt tomrom. Vi presiserer at deltagere på gruppen ikke skal pålegges noe prestasjonsfokus eller uønsket treningsregime, men at man kan få utløp for naturlig progresjon. Hvis det finnes interesse, kan gruppen f.eks. dra sammen på konkurranser som Østlandscup el. (www.ostlandscup.no).

Treningene vil foregå ukentlig med faste tidspunkt og faste instruktører. Her er det ingen krav om å kunne sikre fra før. Det kan være aktuelt å bruke noe tid på å videreutvikle kunnskap og ferdigheter i sikring på gruppen. Maks 12 deltakere og 2 instruktører.

Tidspunkt: Tirsdager kl. 17.00 – 18.30. Oppstart i uke 34 for høstsemesteret.
Gruppen følger skoleruta i Oslo kommune, og det er derfor ikke klatring i uke 40 (høstferie).

Pris pr. gang er 190 kr pr. deltaker for begge gruppene, og man betaler for alle gangene fra den datoen man er påmeldt. Dersom man er ny, og ønsker å komme å prøve hva dette går ut på før man eventuelt melder seg på, ta kontakt på e-postadressen under.

Betaling vil skje etter påmelding, og faktureres to ganger pr. semester.
Ved spørsmål kan man gjerne kontakte oss på post@osloklatreklubb.no.

Vi har ledige plasser!
Påmelding under.