Årsmøte i Oslo Klatreklubb

Årsmøte i Oslo Klatreklubb avholdes 28. mars fra klokken 1900-2100 på Oslo Klatresenter. Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14.mars til post@osloklatreklubb.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på disse sidene.