Forskningsprosjekt søker deltagere

Et forskningsprosjekt som gjennomføres ved Norge idrettshøgskole trenger deltagere til en studie om fingerbrettrening. Prosjektet omhandler effekt av fingerbrettrening på maksimal- og utholdende fingerstyrke i tillegg til klatreprestasjon. Detaljer om prosjektet kan leses i informasjonsskrivet under.

 

Det er gjort svært lite forskning på klatreprestasjon tidligere. Dette er en god mulighet til å lære om treningsmetoder og bidra til økt kunnskap om trening innen klatring.

 

Ta kontakt med masterstudent Ola Kvalvaag ved interesse.

E-post: olakvalvaag@hotmail.com